1 2 3 4 5 6 7 9
 

Proiectul De la restructurare la ocupare POSDRU/100/5.1/G/78013 – Anunuri achiziii – Servicii de organizare de evenimente – conferin de pres

Proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investe?te în oameni!”

ANUNT PUBLICITAR NR 307/26.01.2011

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZI?IA DE

„SERVICII DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE – CONFERINTA DE PRESA”

Achizitor: Asociatia Romana pentru Managementul Proiectelor cu sediul in Strada Matei Voievod 29, Sc. A, Etaj 1, Biroul 5, Sector 2; cod postal  021455 Bucuresti, Romania; tel: 0040 746.020.159 fax: 031 814 8453; e-mail: armp@europe.com, web www.armp.ro, cod fiscal 14451671.
Procedura de atribuire a contractului Procedura competitiva  conform Anexei nr. 1 a Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU. 

http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare Pretul cel mai scazut
Obiectul contractului: Achizitia de servicii de organizare de conferinta de presa lansare proiect, in Constanta, servicii care sa includa inchirierea unei sali pe o durata de 3 ore la un hotel de minim 3 stele in Constanta, un bufet suedez si un welcome coffee pentru 35 persoane si gestionarea relatiei cu presa (identificarea si mobilizarea unor jurnalisti, comunicarea informatiilor catre acestia, etc.)
CPV CPV     55120000-7 Servicii de 

reuniuni ?i conferin?e organizate la hotel

Durata contractului: 2 luni
Sursa de finan?are a contractului: Proiectul „De la restructurare la ocupare” POSDRU/100/5.1./G/78013 cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 precum si din fonduri de la bugetul de stat.
Valoare estimata a contractului: 6.500 lei far? TVA.
Data 

limita de de

unere a ofertelor:

07.02.2011, ora 10.30
Adresa la care se transmit ofertele: Asociatia Romana pentru Managementul Proiectelor, Strada Matei Voievod 29, Sc. A, Etaj 1, Biroul 5, Sector 2; cod postal  021455 Bucuresti, Romania (Persoana de contact Cristina Balaes, tel. 0040 745.01.99.85)
Modul de ob?inere a documenta?iei pentru ofertanti pentru intocmirea ofertei Pentru obtinerea (gratuita) a documentatiei pentru ofertanti precum si pentru orice informatii privind achizitia va rugam sa va adresati dnei Bogan Natalia, Consilier juridic, printr-o solicitare scrisa transmisa prin email la armp@europe.com sau la fax. 031 814 8453
Alte informatii Informatii despre achizitie si despre proiect se pot obtine si de pe pagina de internet obtine de pe pagina de internet www.fseromania.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritar? nr. 5 „Promovarea m?surilor active de ocupare”
Domeniul major de interven?ie 5.1. „Dezvoltarea si implementarea m?surilor active de ocupare”
Titlul proiectului: : „De la restructurare la ocupare”
Contract nr. POSDRU/100/5.1/G/78013
Proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„Investe?te în oameni!”

 

Nr. 478/15.02.2011

ANUNT DE ATRIBUIRE

Asociatia Romana pentru Managementul Proiectelor, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 29, sc.A, et.1, birou 5, sect.2,  tel/fax: 0040 745.01.99.85, 004031814.84.53, e-mail: armp@europe.com, cod fiscal 14451671 în calitate de Achizitor, anunta atribuirea contractului de prestari servicii de organizare de evenimente – conferinta de presa (CPV 55120000-7 Servicii de reuniuni ?i conferin?e organizate la hotel), organizata în data de 07.02.2011 ora  11.00, in temeiul Contractului de finan?are POSDRU/100/5.1/G/78013 având ca obiect cofinan?area activit??ilor proiectului „De la restructurare la ocupare” din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeste in oameni!”, în cadrul Axei prioritare 5 „Promovarea m?surilor active de ocupare”, Domeniul major de interven?ie 5.1. „Dezvoltarea si implementarea m?surilor active de ocupare”

  • Valoarea contractului: 5575 RON , fara TVA;
  • Obiectul contractului   consta in organizarea unei conferinta de presa lansare proiect, in data de 24.02.2011, in Constanta, servicii care sa includa inchirierea unei sali pe o durata de 3 ore la un hotel de minim 3 stele in Constanta, un bufet suedez si un welcome coffee pentru 35 persoane si gestionarea relatiei cu presa (identificarea si mobilizarea unor jurnalisti, comunicarea informatiilor catre acestia, etc.)
  • Procedura aleasa: procedura competitiva conform Anexei 1 a Instructiunii nr. 26 a AMPOSDRU
  • Criteriul de aplicare: pretul cel mai scazut
  • Data atribuirii contractului 14.02.2011
  • Numarul de oferte primite: 1

Numele operatorului careia i s-a atribuit contractul: S.C. AVIA TRAVEL & EVENTS, Bucuresti str. Ion Neculce nr. 14, camera1 , tel: 0040 21.223.43.92 fax: 0040 21.223.43.91; num?r de înmatriculare J40/2952/2009 cod fiscal 25235754

 

Asociatia Romana pentru Managementul Proiectelor
Strada Matei Voievod 29, Sc. A, Etaj 1, Biroul 5, Sector 2; Bucuresti,
Tel: 0040 746020159;
Fax: 031 814 8453;
E-mail: armp@europe.com
Web:
www.armp.ro